Optimalisatie e-HRM applicaties

Een optimalisatiebehoefte kan inhouden dat u een wijziging in bestaande processen wilt aanbrengen, of dat er inmiddels nieuwe processen bij zijn gekomen, die u ook graag gedigitaliseerd wilt hebben.

De ervaring leert dat, als er enige tijd verstreken is tussen de implementatie en het ontstaan van de optimalisatiebehoefte, de technische kennis die er eerder wel was inmiddels (gedeeltelijk) is weggezakt.

Om dan zelfstandig aanpassingen aan de systemen te doen is vaak tijdrovend en bovendien is de kans op fouten groter.

Ik kan u helpen om de nieuwe wensen die er zijn aan de systemen in kaart te brengen en ik kan deze voor u inrichten. Ook is het mogelijk dat ik uw applicatiebeheerder on the job train en begeleid, zodat deze zelfstandig ook aanpassingen kan doen.

Het is ook mogelijk dat u uw eigen applicatiebeheerder de kleinere en eenvoudigere aanpassingen laat uitvoeren en dat u mij vraagt om de complexere en eventuele nieuwe processen voor u in te richten.

Praktische voorbeelden waarvoor u mij kunt inschakelen:

  • Aanpassen bestaande workflows en/of formulieren in Self Service
  • Bouwen van nieuwe digitale processen
  • Maken van nieuwe en/of aanpassen van bestaande templates in Youforce Docs
  • Inrichten van nieuwe acties in het verzuimproces
  • Nieuwe gebruikers van Youforce applicaties aanmaken en autoriseren

Graag overleg ik met u welke behoefte er in de organisatie is en stem ik met u af hoe we dit gezamenlijk vorm kunnen geven.