Implementatie e-HRM applicaties

Bij het implementeren van een nieuwe applicatie binnen het Youforce portaal komt vaak meer kijken dan u denkt. Enerzijds zijn het de technische aspecten waar u bekend mee moet raken, anderzijds moet u goed bedenken wat u met de nieuwe applicatie binnen uw organisatie wilt gaan doen. En vooral dat laatste is vaak nog het belangrijkste.

Als u bijvoorbeeld overweegt om met Self Service te gaan beginnen, dan is het van groot belang om de administratieve processen in uw organisatie goed in kaart te brengen en te onderzoeken of hier efficiency slagen in te maken zijn. Het nieuwe systeem kan u dan ondersteunen om deze efficiency-slag vorm te geven. Mogelijk is er ook een cultuuromslag nodig, omdat processen die eerder op papier gingen nu digitaal gaan. Dit is vaak een grote verandering, waar goed over gecommuniceerd moet worden en waar ook tijd voor moeten worden genomen. Ik kan u begeleiden en ondersteunen bij het in kaart brengen van uw administratieve processen, het communiceren over de nieuwe werkwijze en het inrichten van Self Service.

Mocht u gebruik willen gaan maken van Verzuim Management, dan is dit vaak ook een moment om nog eens kritisch naar het verzuimbeleid van uw organisatie te kijken. Een herzien verzuimbeleid kan dan meteen worden meegenomen bij de implementatie van uw nieuwe verzuimsysteem.

Ik kan u, in samenwerking met Raet begeleiden bij zowel het voortraject van een implementatie als bij het implementatietraject zelf.

Mocht u na implementatie merken dat er behoefte ontstaat aan het optimaliseren van de systemen, dan kan ik u daar ook bij ondersteunen.