Functioneel applicatiebeheer

Menig HR manager juicht de komst van e-HRM toe. Wat men zich vaak niet realiseert, is dat er met de invoering van e-HRM ook (technische) applicaties bij komen die het nodige onderhoud vereisen.

Denk bijvoorbeeld aan nieuwe wensen die vanuit de organisatie komen en waaraan het systeem aangepast moet worden. Maar ook aan reguliere updates die verwerkt moeten worden en die weer nieuwe mogelijkheden bieden. Om systemen zo optimaal mogelijk te gebruiken, is het noodzakelijk dat er regelmatig aanpassingen gemaakt worden aan de systemen. We noemen dit functioneel applicatiebeheer.

Dit functioneel applicatiebeheer is bij een groot aantal organisaties geen fulltime activiteit. In de praktijk krijgen één of twee medewerkers er vaak de taak bij om het applicatiebeheer voor hun rekening te nemen. Omdat de benodigde kennis behoorlijk specifiek is en het onderhoud geen dagtaak is, is het moeilijk om de benodigde kennis te laten beklijven.

Mijn ervaring is, dat het onderhoud van de systemen vaak als lastig wordt ervaren. Daarnaast is het vaak voor de interne HR adviseur geen kernactiviteit om zich met ICT zaken bezig te houden. Anderzijds houdt de ICT afdeling zich veelal ook afzijdig van specifiek HR gerelateerde onderwerpen. Daarmee valt het functioneel applicatiebeheer van HR systemen vaak tussen wal en schip. En dat is jammer, want daardoor wordt er geen optimaal gebruik gemaakt van de vele mogelijkheden die deze applicaties u kunnen bieden.

Graag ben ik u daarom van dienst om u en uw organisatie te ondersteunen bij dit functioneel applicatiebeheer. Flexibiliteit is hierbij het sleutelwoord: U bepaalt wanneer en in welke mate u behoefte heeft aan applicatiebeheer.